(2009): "Aireportuek sortarazten duten kutsadura akustikoa saihesteko eta kontrolatzeko egungo gailu juridikoen azterketa"