(2013): Casos para la enseñanza de derechos humanos / Giza eskubideak irakasteko kasuak